تولید تجهیزات

کارخانه ما دارای قالب تزریق ، ورق فلزی ، آبکاری ، کارگاه پاشش است. این به ما کمک می کند تا تنوع محصول را تضمین کنیم. پانچ برجک CNC T30 می تواند به ما در تضمین صحت محصولات فلزی کمک کند.