تولید - محصول کاربرد

محصولات Yuhui در سیستم های LAN و WAN با سرعت بالا مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند:

--- کابل کشی ارتباط از راه دور
--- کابل کشی شبکه

--- FTTH